Teritoriju uzturēšana

Jautājumi? Atbildēsim!

Pašvaldībām un privātīpašniekiem

DGR serviss veic teritorijas uzkopšanas darbus, gan dzīvojamo ēku teritorijās, gan uzņēmumu un rūpniecisko ēku teritorijās. Darbi tiek veikti izmantojot gan roku darbu, gan specializētu tehniku atbilstoši sezonai.

– Koku, krūmu izzāģēšana.
– Celmu frēzēšana.
– Zāles pļaušana.
– Lapu savākšana.
– Cieto segumu slaucīšana.
– Dažādu celtniecības un citu sadzīves atkritumu aizvākšana.
– Sniega tīrīšana un izvešana.
– Pretslīdēšanas maisījuma kaisīšana.
– Smilšu, saslauku un atkritumu savākšana.
Karjeru izstrāde DGR Serviss

Privātīpašniekiem

Teritoriju apsaimniekošanai vasaras sezonā DGR Serviss veic:
koku, krūmu izzāģēšanu, celmu frēzēšanu, zāles/ mauriņu pļaušanu, lapu savākšanu, cieto segumu slaucīšanu, dažādu celtniecības un citu sadzīves atkritumu aizvākšanu un citus apsaimniekošanas darbus atbilstoši klienta vajadzībām.
Teritoriju apsaimniekošanas ziemas sezonā DGR Serviss veic:
sniega tīrīšanu un izvešanu, pret slīdēšanas maisījuma kaisīšanu, smilšu/ saslauku/ atkritumu savākšanu, citus apsaimniekošanas darbus atbilstoši klienta vajadzībām.

Pašvaldībām

DGR serviss veic vairāku pašvaldību autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanu, kas ietver aptuveni 50 dažāda rakstura un sarežģītības pakāpes darbus. Kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus DGR serviss veic atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.26 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Autoceļu uzturēšana

Autoceļa attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana, sniega vairogu uzstādīšana un aizvākšana, slīdamības samazināšana, caurteku ieziemošana un atkausēšana vai atsegšana, tilta balstu atbrīvošana no ledus, autoceļu apsekošana, autoceļu operatīvā apkopšana, ziemas dienesta dežūras un tml.

Tilta brauktuvju attīrīšana no sanesumiem un mazgāšana, tilta ūdens novadīšanas sistēmu attīrīšana, deformācijas šuvju kopšana, tilta margu un barjeru bojāto posmu nomaiņa, remonts, tīrīšana un krāsošana, tilta seguma bojājumu novēršana, upju gultņu un caurteku attīrīšana no sanesumiem u.tml.

Autobusu pieturvietu, laukumu un auto kabatu uzturēšana, u.tml.

Melno segumu uzturēšana, grants un šķembu segumu uzturēšana, uzlaboto grunts autoceļu uzturēšana u.tml.

Izskalojumu likvidēšana, grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana, nomaļu planēšana, profilēšana un remonts, krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs un autoceļa joslās, krūmu atvašu pļaušana, zāles pļaušana, apstādījumu kopšana, autoceļu operatīvā kopšana un autoceļa nodalījuma joslas sakopšana u.tml.

DGR serviss veic vairāku pašvaldību autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanu, kas ietver aptuveni 50 dažāda rakstura un sarežģītības pakāpes darbus. Kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus DGR serviss veic atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.26 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. Ceļu uzturēšanas darbi notiek atbilstoši ZIEMAS un VASARAS sezonām.

Pieejamā tehnika

Eku demontāžai izmantojam kompānijas ARJES GmbH un Pladdet bv tehniku.

Scroll to Top